Menu

Právní seminář v kontextu SVJ

Seznamte se s významnými změny a s jejich novou právní úpravou!

Zveme Vás na PRÁVNÍ SEMINÁŘ pořádaný spolkem Pro náš dům

Poslední semináře v tomto roce se uskuteční:

19. 11. v Pardubicích Hotel Zlatá štika

20. 11. v Praze, hotel ILF

 


Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. - "nový občanský zákoník", který bude mimo jiné upravovat bytové spoluvlastnictví a právní rámec společenství bytových jednotek (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor přestal platit k 31. 12. 2013).

Důležité lhůty podle NOZ:

 • do 1.1. 2016 provedení změny názvu společenství,
 • do 1. 1. 2017 přizpůsobení stanov.

Nabízíme Vám účast na semináři, který Vás seznámí s novou právní úpravou a připraví na změny, které podstatně zasáhnou do života ve Vašem bytovém domě.

Semináře jsou určeny zejména společenstvím vlastníků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení.

Cílem školení je seznámit zájemce se změnami obsaženými v novém občanském zákoníku,  zákonu o obchodních korporacích a navazujících právních normách, které vešli v platnost k 1. 1. 2014, a připravit je na potíže spojené s jeho aplikací v praxi.

Právní školení pořádá občanské sdružení Pro náš dům pod metodickým vedením JUDr. Pavly Schödelbauerové, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Lektorkou semináře bude advokátka JUDr. Jarmila Nedoma.

Pro koho je školení určeno?

 • společenstvím vlastníků bytových jednotek
 • správcovským organizacích
 • veřejnosti

Jaká je přidaná hodnota tohoto školení?

 • porozumíte výkladu nových pojmů
 • budete se lépe orientovat v právní terminologii
 • budete připraveni na nové změny, které vstoupili v platnost k 1.1. 2014

Témata semináře pro SV:

 • relevantní právní úprava,
 • nové pojmy, výklad nových pojmů,
 • dům jako součást pozemku,
 • nové určení podílu na společných částech domu a pravidla pro rozpočítávání příspěvků na správu,
 • společné části domu,
 • nové stanovy společenství (rozdíly oproti stávající úpravě, shrnutí potřebných změn ve stanovách, lhůty pro přizpůsobení),
 • způsob hlasování, hlasování mimo zasedání,
 • zálohy na služby, vyúčtování, splatnost vyúčtování,
 • oznamovací povinnost vlastníka,
 • a další …

Kolik Vás to bude stát?

 • pro členy občanského sdružení Pro náš dům: 875,- Kč,
 • pro ostatní zájemce: 2.120,- Kč.

 

Více informací vč. adresy místa konání naleznete na našem webu: www.pronasdum.cz